Nuolaidos Dantų valymo bei Reabilitacijos, slaugos ir neįgaliųjų prekėms! Nemokamas pristatymas nuo 50€

Turite klausimų? Kreipkitės ! +370 37 787 767
Darbo dienomis: 8:00-17:00
lt
Parduotuvės

Privatumo politika

Įgyvendindami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, reikalavimus, užtikriname Jums teisėtą, skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas: UAB „Skirgesa“, juridinio asmens kodas 234449420, adresas: Energetikų g. 8, LT-52461 Kaunas, tel. nr.  8 (37) 787 767, elektroninio pašto adresas: info@e-skirgesa.lt.

Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Skirgesa“ elektroninės parduotuvės www.e-skirgesa.lt (toliau – e-parduotuvė arba Bendrovė) kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.e-skirgesa.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako prekes ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.

1.2. Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui:

 1. siekiant užtikrinti prekių ir paslaugų teikimą;
 2. asmens sutikimu;
 3. kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai;
 4. kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

PASTABA. Atkreipiame dėmesį, kad Klientui užsisakius prekes ar paslaugas, kurias teikia www.e-skirgesa.lt partneriai, jų asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos partnerių privatumo politikos, už kurias Bendrovė neatsako.

2. Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas

2.1. Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto-kliento, kuris juos pateikia įsigydamas prekes ir/ar paslaugas mūsų elektroninėje parduotuvėje, svetainėje užpildydamas užklausos formą arba kitu būdu kreipdamasis į mus. Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

2.2. Aukščiau paminėtu tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 1. Vardą;
 2. Pavardę
 3. Telefono numerį;
 4. Elektroninio pašto adresą;
 5. Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą. 

2.3. Kiti asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome Jums naudojantis mūsų elektronine parduotuve:

 1. Pirkimų istorija;
 2. Elgsenos elektroninėje parduotuvėje istorija;
 3. IP adresas; 
 4. Mokėjimų istorija;
 5. Jūsų ir mūsų tarpusavio komunikacijos istorija, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.
 6. Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informacija.

PASTABA. Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo. 

2.4. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

3. Asmens duomenų teikimas

3.1 Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

3.1.1 Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

3.1.2.Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato prekes tiesiogiai;

3.1.3. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis paysera.lt platforma, kurios valdytojas UAB Paysera LT (Pilaitės pr. 16, Vilnius, Lietuva, Įmonės kodas: 300060819) , todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama UAB Paysera LT.

3.2. Jūsų asmens duomenis taip pat teikiame:

3.2.1. Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
3.2.2.  Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

4. Slapukų naudojimas

Svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra maži failai, kurie leidžia naršymui internete naudojamiems įrenginiams (pvz. kompiuteriui, išmaniajam telefonui) išsaugoti konkrečią informaciją, susijusią su naudojamu įrenginiu. Slapukų registruojama informacija naudojama, pavyzdžiui, reklamos ir statistikos tikslais,taip pat norint pritaikyti svetaines prie individualių poreikių. Jūs galite keisti slapukų nustatymus savo interneto naršyklėje. Jei nustatymų nekeisite, slapukai bus išsaugoti įrenginyje. Pakeitus slapukų nustatymus gali būti apribotas svetainės funkcionalumas.

Sveitainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas (kam naudojamas?) Renkami duomenys Ar duomenys perduodami trečiosioms šalims? Kiek laiko saugomas slapukas? Slapuko privatumo politika
_ga, _ga_TV5T40C5WZ Slapukas skirtas statistikai apie vartotojų elgseną rinkti. Naršymo duomenys Taip 2 metai www.policies.google.com/privacy
OCSESSID Slapukas, būtinas
interneto svetainei funkcionuoti.
Unikalus sesijos ID numeris Ne Iki sesijos pabaigos -
Terms Slapukas saugojantis informaciją, dėl pasirinkto sutikimo su slapukų naudojimu Pasirinktas pasirinkimas Ne Iki sesijos pabaigos -
currency Valiutos pasirinkimas Pasirinktas valiutos kodas Ne Iki sesijos pabaigos -
language Kalbos pasirinkimas Pasirinktas kalbos kodas Ne Iki sesijos pabaigos -

5. Asmens duomenų subjekto teisės

5.1. Jūs turite teisę atšaukti savo leidimą Bendrovei rinkti, valdyti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis bet kuriuo metu, taip pat reikalauti apriboti tokių duomenų tvarkymą ar panaikinti Jūsų asmens duomenis pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu: info@e-skirgesa.lt. Bendrovė, gavusi tokį pranešimą, nedelsiant sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymą. Esant teisėtam pagrindui Bendrovė gali šiuos asmens duomenis neištrinti ir juos saugoti.

5.2. Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis e-parduotuvė surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, turite iš anksto kreiptis į www.e-skirgesa.lt el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Bendrovė įgyvendina Kliento teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento prašymo gavimo.

5.3. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis nustatote, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turite teisę kreiptis į www.e-skirgesa.lt elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Bendrovė įgyvendina Kliento teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Kliento prašymo gavimo.

5.4. Klientas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Bendrovė turi teisę laikyti iki kol bus baigtas atsakingų institucijų tyrimas, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu www.e-skirgesa.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Kliento, ar jeigu e-parduotuvė yra pastebėjusi atitinkamo Kliento padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

5.5. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Klientas gali kreiptis į Bendrovę el. paštu info@e-skirgesa.lt.

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.